INTRODUKTION

Disse salgsbetingelser regulerer BOB System AB’s salg af produkter og samling af produkter købt fra BOB System AB eller en af ​​vores forhandlere også kaldet Bobbers. Disse vilkår og betingelser gælder, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem sælger og køber. Under overskriften “Om cookies” informerer vi om brugen af ​​cookies på vores websted.

PRISER

Priserne på vores hjemmeside inkluderer ikke moms eller andre skatter og afgifter. Hvis gebyrer ændres eller tilføjes efter aftalens indgåelse, påvirkes prisen af ​​den tilsvarende ændring eller markering. For eksempel eksport- eller importtold, skatter eller lignende. BOB System forbeholder sig retten til løbende at justere sine priser. Priserne, der offentliggøres på vores hjemmeside, er de aktuelle priser og er de, der gælder. Eventuelle rabatter regnes ud fra disse priser. Tilbudte produkter er gyldige i 30 dage fra det tidspunkt, hvor tilbud / prisforslaget sendes, medmindre andet er aftalt.

BESTILLING

Bestilling af bilindretning sker let og sikkert her på vores hjemmeside. Tilføj indretning, du ønsker, i indkøbskurven, udfyld dine oplysninger, opret en konto, og klik derefter på Bestil.

Du er selvfølgelig velkommen til at bestille via e-mail eller ringe til os. (info@bobsystem.se eller 0370-10801). Du kan også bestille din bilindretning fra vores forhandlere eller Bobbare. Som har demo-udstyr og har gennemgået et BOB-montering kursus. Du finder os under “kontakt”.

BETALING

BOB System AB anvender fakturaer som betalingsmetode. For at en faktura kan anvendes, kræves det, at virksomheden er kreditværdig efter vores mening. Betaling skal være modtaget af BOB System inden for 15 dage efter fakturadato, medmindre andet er skriftligt aftalt. Hvis delvis levering finder sted, kan betaling for den muligvis ikke tilbageholdes i afventning af den endelige levering. Betalingen kan heller ikke tilbageholdes, hvis det vurderes, at produktet eller samlingen ikke er som beskrevet og aftalt. I dette tilfælde skal produktet returneres i ubrugt stand, og BOB-system krediterer derefter fakturaen. (se ansvar for fejl). I tilfælde af betaling efter forfaldsdato betales default renter i henhold til specifikationen på fakturaen. Varerne tilhører BOB Systems, indtil varerne er fuldt betalt for.

PRODUKT INFORMATION

Oplysninger på vores hjemmeside, i mapper, prisark, produktark og lignende er behandlet omhyggeligt og grundigt, men hævder ikke at være komplette. Krav om skader eller følgeskader på grund af disse oplysninger accepteres ikke.

TEGNINGER OG BESKRIVELSER

Tegninger, billeder, tekniske beskrivelser og prøver vedrørende produktet eller dets fremstilling, der udleveres af den ene part til den anden, forbliver den overdragne parts ejendom. Disse må ikke uden samtykke fra den anden part bruges til andet formål end det, de blev overdraget til. De kan heller ikke uden samtykke kopieres, videregives eller på anden måde bringes til opmærksomhed fra tredjepart. Billeder, tekster og tekniske beskrivelser er beskyttet under ophavsret.

LEVERING

BOB System leverer inden for 5-7 arbejdsdage. Varerne sendes dag efter ordredag ​​med DHL. BOB System forbeholder sig retten til, at hvis varer er løber tør på lageret, kan der forekomme længere leveringstider. Standard indretninger er på lager. Medmindre andet er aftalt, betragtes produktet som solgt når det forlader BOB Systems ‘lager. Varerne overføres til købers ansvar, når speditøren eller kunden henter hos BOB System AB. Levering tilføjes, medmindre andet er angivet for levering.

MONTERING

I tilfælde af installation skal køretøjet overlades til BOB System eller en af ​​vores forhandlere / Bobbers rengjort og ryddelige. I tilfælde, hvor BOB System, forhandler eller Bobbare ikke har set køretøjet før montering, skal betingelserne for montering svare til de oplysninger, der er angivet i tilbudet. Hvis noget kan påvirke installationen, er det kundens ansvar at informere BOB System, forhandlere eller Bobbare om dette. Yderligere omkostninger kan ellers blive opkrævet.

SIKKERHED

For os er din sikkerhed utroligt vigtig. Derfor skal BOB System levere et så sikkert produkt som muligt. Dette sikres med crashtest, styrkeprøver og et godkendt TüV-certifikat. På trods af omhyggelige prøver og certifikater er der ingen garantier for, hvad der vil ske i tilfælde af kollision. Dette skyldes, at hvert interiør, køretøj og fører er unikt. Hvis vores montører med den erfaring, de har, overvejer, at det ikke er en passende løsning at samle på en bestemt måde, kan de annullere monteringen og kontakte kunden for at finde en optimal løsning sammen. På grund af dette kan prisen blive påvirket.

ANSVAR FOR FEJL

BOB System forpligter sig til i overensstemmelse med det, der er beskrevet nedenfor, til at afhjælpe eventuelle fejl, der kan være opstået, gennem defekter i konstruktion, materialer eller montering, der opstår inden for garantiperioden. BOB System tilbyder en 5-års garanti, når du har installeret hos BOB System eller Bobbare. BOB System er ikke ansvarlig for defekter i varer, der bruges i konkurrence. I tilfælde, hvor produktet er blevet brugt på en anden måde, end det antages antaget ved aftalens indgåelse, forkortes ansvarsperioden til en tilsvarende grad.

Køberen skal inden for 14 dage fra den dag, hvor køberen har bemærket eller skulle have bemærket en mangel i varerne, skriftligt meddele manglen. I tilfælde af mangler, som køberen skal bemærke ved modtagelsen, er det sidstnævnte ansvar at underrette BOB System om manglen umiddelbart efter modtagelsen.

Hvis køberen ikke underretter BOB System i overensstemmelse med det, der er anført her, mister køberen retten til afhjælpning. Ifølge en professionel vurdering afviger fejl fra den normale standard. BOB Systems ‘ansvar for fejl gælder også for forkert spedition, hvilket skyldes, at BOB System, forudsat at køberen ikke har realiseret eller med rimelighed burde have indset, at forkert spedition har fundet sted. Det er købers ansvar at kontrollere, at det korrekte produkt til formålet er modtaget efter modtagelse af levering.

BOB-systems ansvar gælder kun for fejl, der opstår under korrekt brug, opbevaring og håndtering. Det dækker ikke fejl forårsaget af omstændigheder, der opstod efter modtagelsen. Frem for alt dækker det ikke mangler forårsaget af utilstrækkelig vedligeholdelse eller forkert installation af kunden, forkert reparation af kunden, normalt slid eller forringelse. BOB Systems ‘ansvar vedrører ikke fejl, der skyldes materiale leveret af køberen, eller kundens foreskrevne løsning er blevet anvendt. BOB System er ikke ansvarlig for eventuelle mangler i produkter uden for BOB System’s standardsortiment, som BOB System har erhvervet på kundens anmodning. Klager over disse produkter er kundens ansvar for at skubbe mod leverandøren. BOB System er ansvarlig for fejlfinding, hvis installationen er inkluderet i produktet. Enhver ændring er kundens eller leverandørens ansvar, men det er kundens opgave at skubbe dette mod leverandøren.

BOB Systems ansvar for mangler betyder, at BOB System efter eget valg reparerer eller udskifter defekte varer. Reparationer og udvekslinger kan enten udføres hos køberen, eller køberen skal, som sælgeren anmoder herom, sende varerne til sælgeren eller til det sted, som sælgeren har angivet til handling. I tilfælde af et krav om mangler ved varer anvender BOB System følgende:

Kunden returnerer defekt vare. Nye varer sendes efter, at BOB System har gennemgået og godkendt returen. Hvis fejlen ikke er godkendt som en klage, kan BOB System betale for de omkostninger, dette medfører.

Hvis kunden køber produktet uden montering i et køretøj, er kunden ansvarlig for montering og demontering af det samme. Hvis BOB System samler et produkt i et køretøj, er det BOB System’s ansvar at fejlfinde, reparere eller udskifte produktet.

Udskiftede varer eller udskiftede dele skal stilles til rådighed for sælgeren og blive hans ejendom. Ud over det, der er foreskrevet ovenfor, har sælgeren intet ansvar for fejl. Sælgeren er ikke forpligtet til at betale køberen nogen kompensation for tab af produktion, tab af fortjeneste eller anden indirekte skade. Denne begrænsning af sælgers ansvar gælder dog ikke, hvis sælgeren har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Specificerede frister for afhjælpningsfejl forlænges ikke af sælgeren til at rette op på fejl.

VENDER TILBAGE

Hvis dit interiør ikke passer, eller du ikke er tilfreds, skal du først kontakte BOB System, inden du sender noget tilbage. Vi udskifter dit bilindvendigt, så du er tilfreds. Returnering skal ske skriftligt senest 10 dage efter levering. Produktet må ikke være ændret eller forringet. Produktet skal returneres godt emballeret, så forsendelsesskader ikke opstår på grund af mangelfuld emballage. Omkostninger til forsendelse og montering krediteres ikke. Kunden er ansvarlig for eventuelle forsendelsesomkostninger i forbindelse med returnering.

UNDTAGELSER

Følgende omstændigheder giver grunde til fritagelse, hvis de hindrer opfyldelsen af ​​aftalen eller bliver urimeligt byrdefulde: arbejdskonflikt og enhver anden situation uden for parternes kontrol, såsom naturkatastrofe, oversvømmelse, brand, indbrud, krig, mobilisering eller uforudset militær vernepliktning med tilsvarende omfang, regress, valutabegrænsninger, oprør, skovhugst, mangel på transportmidler, generel mangel på varer, begrænsninger i magt og fejl i eller tilknytning af leverancer fra underleverandører forårsaget af sådanne fritagelsesgrunde.

Omstændigheder, der opstod, da aftalen blev indgået, udgør kun grunde til fritagelse, hvis dens indflydelse på opfyldelsen af ​​aftalen ikke kunne forudses. Det påhviler en part, der ønsker at påberåbe sig en fritagelsesgrund til skriftligt at underrette den anden part om forekomsten heraf samt om dens ophør. Hvis fritagelsesgrundene forhindrer køberen, refunderer han sælgeren for de udgifter, han har afholdt i forbindelse med sikring og beskyttelse af varerne.

Hvis udførelsen af ​​aftalen er forsinket med mere end seks måneder af ovennævnte grund til fritagelse, har hver part ret til, uden begrænsning af, hvad der ellers finder anvendelse i henhold til disse bestemmelser, ret til at opsige aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part.

BESTRIDE

Tvister vedrørende denne aftale, dens gyldighed, fortolkning eller anvendelse heraf samt andre tvister, der stammer fra juridiske anliggender på grund af det samme anliggender, afgøres endelig ved en svensk domstol eller voldgiftsret. Al information, der kommer frem under voldgift, samt afgørelser og voldgift, der er udstedt i forbindelse med sagen, er omfattet af fortrolighed. Oplysninger, der er dækket af fortrolighed, må ikke videregives til tredjepart uden skriftligt samtykke fra alle parter, medmindre dette er nødvendigt for gennemførelsen af ​​dommen eller på anden måde følger af loven.

INTEGRITY POLICY (GDPR)

Som kunde hos virksomheden behandles dine oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at administrere kundeforholdet, og for at virksomheden skal kunne opfylde sine forpligtelser over for dig. Derudover bruges informationerne til at gøre det muligt for virksomheden at tilbyde personlige tilbud til dig som kunde. Behandlingen er baseret på den aftale eller kundeforhold, der for eksempel opstår i en ordre, som kunden foretager med virksomheden. Marketing sendes til dig som kunde baseret på enten et udtrykkeligt samtykke eller en balance mellem interesser, som virksomheden udfører.

Vi modtager information, som du frivilligt giver os, når du køber et produkt fra os, sender en e-mail eller kontakter os på nogen måde. Vi indsamler også kontaktoplysninger via vores skitseværktøj, eller hvis du tilmelder dig BOB-klubben. Al behandling baseret på kundens samtykke kan tilbagekaldes af kunden når som helst og uden forklaring ved at kontakte remove@bobsystem.se

Oplysningerne kan videregives til myndigheder i overensstemmelse med loven, til alle partnere, der leverer supporttjenester til virksomheden, såsom it-tjenester, på den måde og i det omfang, det er nødvendigt for, at virksomheden kan opfylde sine forpligtelser over for dig. som kunde og til markedsføringsformål.

Virksomheden bestræber sig på ikke at overføre data til et land eller firma beliggende uden for EU / EØS. Skulle der stadig være behov for en sådan overførsel, vil virksomheden træffe passende beskyttelsesforanstaltninger for bedst at beskytte vores kunders personlige data.

Kundens personlige data gemmes, så længe kundeforholdet forbliver og derefter den krævede eller tilladte tid i overensstemmelse med gældende lovgivning og praksis.

Når virksomheden indsamler og behandler dine personlige data, har du visse rettigheder. Du har ret til:

 

– Anmod om et uddrag af de personoplysninger, som virksomheden behandler, og på hvilken måde de behandles;

– Anmod om korrektion af forkerte oplysninger;

– Anmodning om at blive slettet. Dette kan dog kun ske, forudsat at virksomheden ikke har ret til at bevare oplysningerne på andet juridisk grundlag;

– Anmod om, at behandlingen begrænses under visse omstændigheder, f.eks. I mellemtiden undersøges et spørgsmål om, hvorvidt information er nøjagtig; og

– Når databeskyttelsesforordningen begynder at blive anvendt, skal du udøve retten til dataportabilitet.

Virksomheden træffer passende tekniske og organisatoriske informationssikkerhedsforanstaltninger for at forhindre og begrænse risici forbundet med frigivelse af personlige data såsom uautoriseret adgang, videregivelse, misbrug, ændring og ødelæggelse. Kun autoriseret personale bundet af fortrolighed har adgang til identificerbare personlige data.

Virksomhedens websteder kan indeholde forskellige blogs, fora, wikier og andre sociale medie applikationer eller tjenester, der giver dig mulighed for at dele indhold med andre brugere (samlet “Social Media applikationer”). Alle personlige oplysninger eller andre oplysninger, som du bidrager til en hvilken som helst Social Media-applikation kan læses, hentes og bruges af andre brugere af denne Social Media-applikation, som vi har ringe eller ingen kontrol over. Derfor tager vi intet ansvar for nogen anden brugers brug eller misbrug af oplysninger, som du har bidraget til nogen Social Media-applikation.

OM COOKIES & DATAPOLICY

Vores hjemmeside bruger cookies. En cookie er en meget lille tekstfil, der er gemt på din computer. Det bruges til at huske dig og dine valg på hjemmesiden. Cookies er en fantastisk måde for websteder at gemme vigtige oplysninger og indstillinger. For eksempel, da du sidst var der, hvad du skrev i en form, så du ikke behøver at skrive igen, hvilke valg du har taget og så videre.

Cookies kan ikke indeholde kode, og du behøver derfor ikke bekymre dig om reklame, spyware, vira eller lignende. Cookies påvirker ikke dit system i væsentlig grad. Kun det websted, der har gemt tekstfilen, kan læse den, så ingen andre kan se, hvad du har gjort med os. I svensk lov kræves det, at vi informerer om, hvilke cookies der bruges og deres formål.

Vi bruger følgende cookies:

Statistikcookie: Bruges til at måle trafik og surfeadfærd, f.eks. om du har besøgt vores side før eller ej og skab en forståelse af, hvordan individuelle besøgende bruger vores websted.

Sessions cookie: Holder styr på, om du er logget ind på vores websted og til at tilpasse indholdet på webstedet baseret på dine tidligere valg.

Inden for rammerne af retargeting og bannerannoncering bruger vi også tjenester fra tredjepart, der gemmer cookies på vores side.

Hvis du ikke vil tillade, at cookies gemmes på din computer, kan du slå denne mulighed fra i browsers sikkerhedsindstillinger. Derefter gemmes ingen cookies på din computer, men du kan heller ikke bruge visse funktioner på vores og andres websteder. Nogle oplysninger om brugen af ​​BOB-systemwebsteder sendes til Google, når vi bruger Google Analytics og Google Tag Manager. Vi bruger imidlertid anonymiseringsversionen af ​​denne, så ingen oplysninger, der vedrører nogen enkelt bruger, videregives til Google. Klik her for at læse om, hvordan Google bruger de data, de modtager på denne måde.

Personlige oplysninger, der indsamles på webstedet, håndteres med moderne informationsteknologi og kan bruges blandt andet til at opfylde kundeforhold, analyse, markedsføring.

For spørgsmål vedrørende håndtering af dine personlige data, bedes du kontakte virksomhedens / databeskyttelsesrepræsentant på info@bobsystem.se eller matilda@bobsystem.se